Zbyt mało snu oraz nieodpowiednie żywienie zwiększają ryzyko urazów i kontuzji